สนว.ทันตแพทย์ มฟล. จัดงานบุญ-สัมมนา ฉลองครบรอบจัดตั้ง 5 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญทางศาสนา และการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปีในการจัดตั้งสำนักวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา พร้อมด้วยคณบดี ผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. มีความตั้งใจที่จะเปิดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มสร้างมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ต้องรอความพร้อมในหลายด้านจึงจะเปิดได้ เมื่อ 5 ปีที่แล้วจากการหารือหลายฝ่าย และจากการทำงานอย่างหนักของคณะทำงาน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันของหลายที่ในสายวิชาชีพนี้ แต่ในความยากนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดแน่นอน

ด้าน ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า มีความยินดีที่เห็นสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของ มฟล. เติบโตขึ้นก้าวสู่ปีที่ 5 แล้ว ครั้งนี้ได้มาเยือน มฟล. เป็นครั้งที่ 2 ก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจว่านักศึกษาของ มฟล. จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพราะสิ่งแวดล้อมที่นี้ดีมาก สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อสมาธิในการเรียน หากเรียนได้ดีก็สามารถนำความรู้มาช่วยชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งคนดีมีความรู้กำลังเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการมากที่สุด

สำหรับคณบดี และผู้แทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ผู้แทนคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ผู้แทนคณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษใน 2 หัวเรื่อง คือ “การขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร” โดย เภสัชกรปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ “การดูแลผู้ป่วยสูงอายุและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษ” โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มัทนา เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้รอบด้านแก่เหล่านักศึกษาที่กำลังจะออกไปรับใช้สังคม

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 521 ครั้ง