ราคาห้องพัก 800 บาท (รวมอาหารเช้า)

วนาเวศน์ ที่พักในรูปแบบ Inn on Campus ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 97 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น อินเตอร์เน็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ติดต่อวนาเวศน์
โทรศัพท์ : 0 5391 7899
เว็บไซต์  : วนาเวศน์