แผนการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563