มฟล. ในสื่อ

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว วันที่
ภาพข่าว: ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 22 เม.ย. 2564
สะเก็ดล้านนา : 22 เมษายน 2564 แนวหน้า 22 เม.ย. 2564
สะเก็ดล้านนา : 14 เมษายน 2564 แนวหน้า 14 เม.ย. 2564
ภาพข่าว: รับมือ มติชน 12 เม.ย. 2564
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง เตรียม 200 เตียงรับผู้ป่วยโควิดล้น อื่นๆ 14 เม.ย. 2564
เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (219) 成语故事 (二一九) มติชน 10 เม.ย. 2564
เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (218) 成语故事 มติชน 03 เม.ย. 2564
ภาพข่าว: ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 02 เม.ย. 2564
สิงห์อาสา 10 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ตั้งศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า ดูแลป่าต้นน้ำ 50 ชุมชนอย่างยั่งยืน อื่นๆ 30 มี.ค. 2564
แม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้านวิจัย อื่นๆ 25 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว: มฟล.รุกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 26 มี.ค. 2564
สะเก็ดล้านนา : 24 มีนาคม 2564 อื่นๆ 24 มี.ค. 2564
โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ก้าวไกลเชียงราย 24 มี.ค. 2564
ภาพข่าว: อบรมครูภาษาจีน มติชน 24 มี.ค. 2564
คอลัมน์: สะเก็ดล้านนา แนวหน้า 24 มี.ค. 2564
ภาพข่าว: อบรมครูภาษาจีน (กรอบบ่าย) มติชน 24 มี.ค. 2564
ภาพข่าว: สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 23 มี.ค. 2564
ภาพข่าว: รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 22 มี.ค. 2564
เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (217) 成语故事 (二一七) มติชน 20 มี.ค. 2564
แพทยศาสตร์ มฟล. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 6 พร้อมก้าวสู่การศึกษาชั้นคลินิก ก้าวไกลเชียงราย 20 มี.ค. 2564
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้? ไทยรัฐ 18 มี.ค. 2564
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้? (กรอบบ่าย) ไทยรัฐ 18 มี.ค. 2564
คอลัมน์: แวงวงอุดมศึกษา: มฟล. มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เดลินิวส์ 16 มี.ค. 2564
เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (216) 成语故事 (二一六) มติชน 13 มี.ค. 2564
ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. ยกระดับภาษาจีน รร.เทศบาล 5 เด่นห้า ก้าวไกลเชียงราย 15 มี.ค. 2564
ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังทีมนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อื่นๆ 15 มี.ค. 2564
คอลัมน์: แวงวงอุดมศึกษา: มฟล. มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 (กรอบบ่าย) เดลินิวส์ 16 มี.ค. 2564
ภาพข่าว: แวดงวงอุดมศึกษา: กันฝุ่น (กรอบบ่าย) เดลินิวส์ 16 มี.ค. 2564
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต “นางฟ้าแม่โจ้” เชียงใหม่นิวส์ 09 มี.ค. 2564
สะเก็ดล้านนา : 10 มีนาคม 2564 อื่นๆ 10 มี.ค. 2564