กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

การถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย 2563

หมวดหมู่ข่าว: placement-ประกาศทั่วไป ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสุขภาพจิต STRONG STOP STRESS”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม TDT (Trademark Design & Trends) for Entrepreneur

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง