กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "ทำอย่างไรไม่ให้แก่" ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสู่ความสําเร็จในงานบริการ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่เบื้องต้น (ขนมปังและคุกกี้)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 5 รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Fit And Firm 45 Days Challenge รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUConnect

ข่าวย้อนหลัง