รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำนักวิชาจีนวิทยา ส่วนพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยินดี บุลลากร มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 จ.อุบลราชธานี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี