รางวัล/ผลงานเด่น

นศ.จีนวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาจีนวิทยา

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น รางวัลสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง