มฟล.จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ‘Meet and Greet with international Students’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับชมรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่องาน ‘Meet and Greet with international Students’ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติรุ่นใหม่และรุ่นต่างๆ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างการทำกิจกรรมหลากหลายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษานานาชาติ การจับฉลากของรางวัล การประกวดเครื่องแต่งกาย กิจกรรมสันทนาการ และการมองของรางวัลพิเศษให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี พร้อมคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเมื่อเย็นวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดย มฟล.มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวนราว 500 คน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากกว่า 29 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีนักศึกษาที่มาจากลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 597 ครั้ง