นศ.มฟล. ต่างชาติ-ไทย ร่วมออกค่ายอาสา พัฒนาทั้งชุมชนและตนเอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับโครงการสิงห์อาสา นำนักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ เดินทางไปยังโรงเรียนแม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับนักเรียนและชุมชน ในการปรับปรุงส่วนต่างๆของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทาสีอาคารเรียนหรือการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยกิจกรรมต่างๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักศึกษา ให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับชุมชน การเสียสละเพื่อส่วนรวม ไปจนถึงการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการก้าวสู่สังคมการทำงานที่มีความหลากหลายต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 619 ครั้ง