มฟล.ต้อนรับคณะจากนครเซี่ยงไฮ้ ขอเจรจาความร่วมมือวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้อนรับคณะจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อขอเจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์จีนระหว่าง มฟล. และศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ห้องดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 457 ครั้ง