ขอเชิญลงทะเบียน ร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ มฟล. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564" ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด #โควิด19สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา 72 แห่ง 

      ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 ผ่านทาง QR Code ตามภาพประกอบ หรือกดลิงก์ กดลงทะเบียนที่นี่  

      โดยรับชมการสัมมนาได้ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่
        - ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
        - ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCPD2021
        - ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Channel : NCPD2021

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 348 ครั้ง