มฟล.ครบรอบ 23 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้ดำเนินพันธกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และครบรอบ 23 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีแห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกิจกรรมจะเริ่มจาก ศ.(พิเศษ).ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี และกิจกรรมอธิการบดีรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ก่อนจะเข้าสู่พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย, มอบใบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานดีเด่น ทั้งสายวิชาการ และสายปฏบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/MFUconnect (Facebook Live)

 

สูจิบัตร 23 ปีแห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 254 ครั้ง