มฟล.เชิญร่วมเวิร์คชอป จัดขึ้นหลายหัวข้อใน ‘เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) –มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมเครือข่าย จะจัด ‘เทศกาลออกแบบเพื่อ ความยั่งยืน เชียงราย 2021’ หรือ ‘Chiang Rai Sustainable Design Week 2021’ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด 'ความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม' โดยมีรูปแบบที่หลากหลายและกระจายไป ตามย่านต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงราย ได้แก่ ย่านถนนสิงหไคล ย่านฮ่อมดอย ย่านการค้าถนนธนาลัย ย่านถนนบรรพปราการ และย่านเกาะลอย ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงย่านที่ตั้งข่วงชาติ พันธุ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจได้เดินเยี่ยมชมเมืองเชียงรายใน มุมมองที่แตกต่างออกไป 
.
ภายในงานมี กิจกรรม Exhibition & Showcase, Talk & Seminar, Design Market และMusic & Performance ทั้งยังมี Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย โดยเวิร์คชอปจัดขึ้นหลายหัวข้อ อาทิ กิจกรรมการเสวนาและสาธิต ในหัวข้อ 'ออกแบบจากธรรมชาติ' โดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินปั้นดินแห่งเชียงราย, กิจกรรมเล่นกับลม/การเล่นว่าว โดยอาจารย์ที่สอนการทำว่าวคือ อาจารย์ ทรงเดช ทิพย์ทอง ซึ่งเป็นนายกสมาคมขัวศิลปะ และยังเป็นศิลปินแนวพุทธศิลป์ชื่อดังแห่งเชียงราย,
.
กิจกรรม เดินป่า เรียนรู้ธรรมชาติ และทำของเล่น DIY มีส่วนร่วมกับชุมชน กับ วีรวัฒน์ กังวานนรกุล (พี่ปุ๊) พิพิธภัณฑ์เล่นได้ หรือเวิร์คชอป D.I.Y ณ บ้านสิงหไคล Shink Plastic Workshop by Smallsniff กิจกรรมวาดภาพด้วยสีไม้บนแผ่นพลาสติกหด เพื่อทำของประดับแฮนเมดขนาดเล็ก เช่น พวงกุญแจและต่างหู, Cafe Hopping Rice is Life: ข้าวคือชีวิต ที่ Something Rice Workshop & Cafe เป็นต้น 
.
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์คชอป เพื่อเรียนรู้ถึงการออกแบบรสชาติของตนเอง ออกแบบพื้นที่ทางจิตใจ ออกแบบพื้นที่ทางสังคม ออกแบบพื้นที่สุนทรียะออกแบบชีวิต ออกแบบจากธรรมชาติ... เชียงรายเมืองออกแบบที่ทุกคนเป็นนักออกแบบ 
.
ทั้งนี้ยังมีเวิร์คชอปที่น่าสนใจอีกหลายรายการ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ bit.ly/3kQATzM

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 101 ครั้ง