ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อระบบโทรศัพท์ IP Telephone Set พร้อมติดตั้งประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข มหาวิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ราย

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศแผนฯซื้อระบบโทรศัพท์ IP

 |   |  1249 ครั้ง