โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. จัดเวิร์คช็อป 'การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องในวันคล้ายพระราชาสมภพและ"วันดินโลก" 5 ธันวาคม 2564
.
การอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E-Park) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านลิ้งค์  หรือ QR Code (ตามแนบ) โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 20 ท่าน สามารลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เบอร์โทร. 0-5391-6470-1, 0-5391-7741
.
ลงทะเบียน bit.ly/3rd3Iuq

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 231 ครั้ง