อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. รับรางวัลเพชรพระนคร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

     ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "รางวัลเพชรพระนคร" สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

    รางวัลเพชรพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง ว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ชม ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาวรรณศิลป์นั้น หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานด้านงานเขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น กวีนิพนท์ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง สารคดี กลอน ลำผญา เป็นต้น

คลิก ประกาศผลการคัดเลือก

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์