คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร จากม.มหิดล

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร” โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริ กรุงเทพมหานคร  ภายในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 3109 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ