ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เชิญร่วมสัมมนา 'Global Security: Dynamics and Diversities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Asian Research Center for International Development- ARCID) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญเข้าร่วมงางานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Global Security: Dynamics and Diversities" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง 20 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park ชั้น 5  และ Roundtable Discussion เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป ณ​ ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม  อาคาร E1 ชั้น 4 ห้อง 414

 

To celebrate the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University. Asian Research Center for International Development will launch a series of public lectures/ seminars on East Asia in 2018. As a think tank conducting policy research on East Asian development, it will organize the lecture/ seminar series to highlight the developmental and security challenges of China, Japan, Korea and Southeast Asia. Prominent speakers will be invited to deliberate on the challenges at Mae Fah Luang University.

 To continue our lecture/ seminar series, a one-day forum on Japan will be conducted according to the following program: 

08.30 AM. - 09.00 AM.              Registration

09.00 AM. - 09.30 AM.              Opening Ceremony

09:30 AM. - 10:00 AM.              Dr. Sueo Sudo, Faculty of Political Science, Thammasat University

                                                      “Japan and ASEAN in the global insecurity context”

 

10:00 AM. - 10:30 AM.              Associate Professor Tatsuo Yamane, Graduate School for International Development and Cooperations (IDEC), Hiroshima University

                                                      “Connecting Regions in the New Context of Global Security”

 10:30 AM. - 10:50 AM.              Break

 10:50 AM.  -  11:20 AM.            Professor Mari Katayanagi, Vice Dean of Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University

                                                      “Migration, Security and Coexistence”

11:20 AM. -  12:00 AM.             Q&A

12:00 PM. -  13:15 PM.             Lunch for invited guests at E-park 4th floor

13:15 PM.  -  13:30 PM.            Move to meeting room of School of Social Innovation, 4 th floor, E1 building

13:45 PM. -  15: 45 PM.            Roundtable discussion based on the morning presentations at Meetting Room 414, E1 Building, 4th Fl.

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1513 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม