มฟล. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสาขาวิชาดังนี้

 1. สาขาวิชา อายุรศาสตร์
  1. นายแพทย์ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย
 2. สาขาวิชา รังสีวิทยาวินิจฉัย
  1. แพทย์หญิงโชติมณี พันธุ์ภาไพ
  2. แพทย์หญิงดวงกมล เสถียรรัตน์
 3. สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  1. แพทย์หญิงปภาวี สันติดำรงกุล
 4. สาขาวิชา วิสัญญีวิทยา
  1. นายแพทย์ปรวัฒน์ อังศุรจิต

 

ดาวน์โหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 3262 ครั้ง