มฟล. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจักษุวิทยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชา จักษุวิทยา
    1. แพทย์หญิงจุฑามาศ องค์ประกอบกุล

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1323 ครั้ง