มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่ใส่บาตร สืบสานพระพุทธศาสนา ปลูกฝังนักศึกษาใหม่รู้จักการแบ่งปัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร-น้องใหม่ใส่บาตร เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โถงอาคารเรียนรวม เพื่อเป็นทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีหัวใจแห่งความเอื้ออาทร รู้จักการแบ่งปัน อันเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี, ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี, รศ. น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดี, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ใส่บาตรพระสงฆ์ 99 รูป

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 386 ครั้ง
นักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา