Singha Park Cafe ชวนนักศึกษาปี 3- 4 มฟล. คิดค้นเมนู Signature และออกแบบของที่ระลึก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ Singha Park Cafe จัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ “ทำอย่างไรให้ร้านกาแฟเป็น 1 ใน Tourist Destination ของการเที่ยวเชียงราย” โดยรวมกลุ่มนักศึกษา 3 – 5 คน คิดค้นเมนู Signature และออกแบบของที่ระลึกให้กับ Singha Park Cafe ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครนักศึกษา มฟล. ชั้นปีที่ 3 – 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทาง http://singhaparkcafemfu.singhapr.com และในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น. ผู้บริหารระดับสูงจาก Farm Design มาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับโจทย์และข้อมูลบริษัทให้กับนักศึกษา ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-SQUARE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด ที่อีเมล์ pittana.noi@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 892 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ