มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ “พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวายเป็นผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ณ วันทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถบริจาคเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดทรายมูล และสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ สำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”

3.  ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 00096 

4.  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” เลขที่บัญชี 672-011-9194

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-4 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็ค ธนาณัติ และเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6042 หรือ โทรสาร 0-5391-6034

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 853 ครั้ง