นักศึกษา IT เข้ารับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ภายในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ  National Conference on Information Technology: NCIT  ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 323 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัล