มฟล. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: เมียนมาร์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการชายแดนศึกษาครั้งที่ 2 ตอน “บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: เมียนมาร์” ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30- 12.30 น. ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 4สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-5391-6684 *ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

กำหนดการ [ 95.79 KB]

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 451 ครั้ง