ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 305 ครั้ง