MFii รับสมัครผู้ประกอบการ Startup เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ Startup เพื่อเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood  เพื่อร่วมพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพ พร้อมรับทุนสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจด้าน Digital Lifestyle โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจกลุ่มอาหาร สุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว แฟชั่น และออร์แกไนท์เซอร์

หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ โดยส่งมาที่อีเมล: patsara.mfii@mfu.ac.th 

· สำเนาบัตรประชาชน

· สำเนาเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ (ถ้ามี)

·  แผนธุรกิจเบื้องต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์เบื้องต้นได้ที่ https://goo.gl/eYfcSa

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 053-917011,053-917015

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 462 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม