ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 285 เครื่อง ระยะเวลา 31 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 71 ครั้ง