นักศึกษาไอที คว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

       นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลที่ 2 ระดับอุดมศึกษา ใน การแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานโดย สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมสร้างสรรค์งานแปล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และสำนักพิมพ์จีนสยาม นิตยสารจีนไทยสองภาษารายเดือน ซึ่งการแข่งขันในรอบแรกจะเป็นการสอบแปลข้อเขียน จากนั้นเป็นการสอบล่าม ในรอบตัดสิน โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภท

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1109 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรางวัลนักศึกษา