มฟล. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้บริหารให้โอวาทแก่นักศึกษาปี 4 ต้องพร้อมสู่โลกการทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมสมเด็จย่า เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะก้าวออกไปสู่โลกของการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 คือ อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ ศิลปินพิณแก้ว นักสร้างแรงบันดาลใจด้วยเครื่องดนตรี ปิดท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในการนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีความพร้อมและเชื่อมั่นใจตนเองเมื่อก้าวออกไปสู่วัยทำงาน มีหลายประการ ได้แก่ สิ่งแรกคือความรู้ จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา สิ่งต่อมาคือต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์จากชั้นเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประการที่ 3 คือ Mindset หรือ ใจ ที่ต้องพร้อมสู้เสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือต้องมีคุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การทำงาน เพราะ มฟล. มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความสุขในการชีวิตด้วย

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 1243 ครั้ง