มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนการเงินและบัญชี มฟล. อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD2)

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)”

3. ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 00096

4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” เลขที่บัญชี 672-0-30196-6

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-4 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็ค ธนาณัติ และเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6381-2 หรือ โทรสาร 0-5391-6380

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 652 ครั้ง