มฟล.จับมือ อพวช. จัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. 30 ม.ค.-2 ก.พ.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน (NSM on the Move)” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์, เปิดฟ้ามองดาว, การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ, มา-หา-ธาตุ, ตะลุย อ้วนลงพุง, วิกฤตขยะ "Waste Global Challenge", มุมนักประดิษฐ์,  สนุกกับ Maker UFO สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ โทร.0-5391-6450

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 592 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ