ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคา อาคาร D๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศลว.11/2/62

เอกสารประกวดฯเลขที่ 014/2562 ลว.11/2/62

แบบรูปรายการ

BOQ 

BOQ Blankform

 |   |  639 ครั้ง