ราคากลางงานปรับปรุง Excellent Center ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง

 

ราคากลาง [ 174.79 KB]

BOQ [ 3,280.77 KB]

TOR/เอกสารประกวดฯ [ 5,623.01 KB]

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 316 ครั้ง