มฟล. ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ 'CPR and its linkage to ASEAN' โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ “CPR and its linkage to ASEAN” โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ส่วนประชาสัมพันธ์ 0-5391-7037

หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 723 ครั้ง
ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์