ขอเชิญร่วมกิจกรรม มองเชียงรายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อมูลและแผนที่ความยากจน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญเข้าร่วม เวทีวิชาการ " มองเชียงรายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อมูลและแผนที่ความยากจน" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร M Square เวลา 08.30-12.00 น.

กิจกรรมในงานได้แก่

หัวข้อ “เปิดมุมความยากจนจังหวัดเชียงราย: ยากจนจริงหรือ กับ ยั่งยืนอย่างไร”

วิทยากรโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อ. ปฐมพงศ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การนำเสนอหัวข้อ “แผนที่ความยากจน: คนจนเจียงฮายอยู่หนใด”โดย น.ส.จิตฐิโมกฬ์ จิรธนาเกษมศานติ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เจาะลึกความยากจนใน 4ตำบล “สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ระดับตำบล” โดย น.ส.วิไล นาไพรวรรณ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

การนำเสนอ ผลการวิเคราะห์บริการทางนิเวศจกป่าชุมชน “ป่าชุมชนบุญเรือง: ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนและคนยากจน?”โดย ตัวแทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-5391-6667

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 524 ครั้ง