สำนักวิชานวัตกรรมสังคมขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม The 6th International Conference on International Relations and Development (ICIRD) 2019 'A New Global Network: What’s Next of 'The Turns' in International Relations and Development'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on International Relations and Development (ICIRD) 2019  หัวข้อ “A New Global Network: What’s Next of “The Turn” in International Reletins and International Development ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีหัวข้อในการนำเสนอผลงานดังนี้

 

o Risk, Vulnerability and Resilience: Disaster, Climate, Ecology and SDGs

o Mobility: Human, Resources and Capital

o Peace and Conflict, Transformation and Resistance

o Media, Information ,Communication and Digital politics 

o Non Traditional Security

o Governance: Public, Private and People Partnership 

o Human Rights

o Gender, Chauvinism, Intersectionality

o Resource grabbing

o Green politics and green economy

o Extremism, Ultra-Nationalism, Statism

o Neoliberalism, Populism

o Democracy and Authoritarianism

o International Relations: Trans-boundary and Transnationalism

o Great, Declined and Emerging Powers 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Miss Maya Dania (Maya.Dan@remove-thismfu.ac.th)

เครือข่ายความรู้ ICIRD เปิดตัวในปี 2553 เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ให้บริการด้านการวิจัยและการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDS) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1355 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม