มฟล. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสถาปนาอธิการบดี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญเข้าร่วมพิธี "สถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น
. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสมเด็จย่า

การแต่งกาย:บุคลากร มฟล. ชุดปกติขาว/ชุดสูทมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มฟล. ชุดนักศึกษาพิธีการ

แขกผู้มีเกียรติ ชุดสากล/ผ้าไทยสีเหลือง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 765 ครั้ง