ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) มฟล. ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของนักศึกษาที่ได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน

การแต่งกาย ชุดดำหรือเสื้อหม้อห้อม มฟล.

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 378 ครั้ง