ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Saisunee Donchai | อ่านข่าวทั้งหมด 204 ครั้ง