ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับประมวลผลงานมัลติมีเดีย พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 57 ครั้ง