ขอเชิญร่วม พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วม “พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มฟล. โดยพร้อมกันในเวลา 08.00 น. และพิธีการเริ่มในเวลา 08.30 น. ดังนั้นจึงขอเชิญผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

การแต่งกาย  -ผู้บริหาร : ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย (ชุดแดง-พาดสไบ)

              -พนักงาน : ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย (ชุดแดง-พาดสไบ)

                           หรือเสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย

              -ผู้เข้าร่วมพิธี : ชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงราย ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

              -นักศึกษา : ชุดนักศึกษาพิธีการ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 733 ครั้ง