ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 (สาขากุมารเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขากุมารเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป) ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขากุมารเวชศาสตร์
    • แพทย์หญิงมณฑนา เรืองสกุลราช
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
    • นายแพทย์ข่าน อิศโรวุธกุล

ดาวน์โหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขากุมารเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป)

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 710 ครั้ง