มฟล.ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป, พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พิธีทางศาสนา และกิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ทั้งยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ดีเด่น และมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่พิธีมอบทุนการศกึษา ประจำปี 2560โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา พร้อมได้เชิญผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีการ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1374 ครั้ง