มฟล. ลงนามร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 'คลินิกเทคโนโลยี'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2560 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยอาศัยกลไกเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ที่มา: คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 843 ครั้ง