มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ระบบรับตรง รอบที่ 2 (MFU ADMISSION) ใน 40 สาขาวิชาไปแล้วระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนกว่า 7,500 คน จากทั่วประเทศ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว จำนวน 2,414 ราย โดยขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันสิทธ์การเข้าศึกษา ที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครสอบมีหลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจการบิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พยาบาล เป็นต้น โดยผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เหตุผลว่าพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและเปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานปัจจุบัน พร้อมกับมีความคาดหวังอย่างสูงต่อการที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรมเพื่อพร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกไร้พรมแดน

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 565 ครั้ง