มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล. ) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนการศาพระภิกษุ-สามเณร และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดป่าซาง ทอดถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม  2560 เวลา 13.00 น.

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ สำนักงานอธิการบดี (AD1)

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”

3.  ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 00096

4.  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” เลขที่บัญชี 672-011-9194

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-4 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็ค ธนาณัติ และเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

                                ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

                                จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6042 หรือ โทรสาร 0-5391-6034

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1032 ครั้ง