มฟล. น้อมรำลึกในำพระมหากรุณาธิคุณ จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบสมตมวาร (100 วัน) แห่งการสวรรคต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบสมตมวาร (100 วัน) แห่งการสวรรคต เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 10 รูป มารับบิณฑบาต ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล. โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา

และในวันศุกร์ ที่ 20มกราคม 2560เวลา 17.30 น. คณะผู้บริหาร มฟล. นำโดย รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี คณาจารย์ และพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย หน้าอนุสาวรีย์ ร. 5 อ.เมือง จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 560 ครั้ง