มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อแสดงออกถึงความความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 613 ครั้ง