ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาเวชาศาสตร์ฟื้นฟู
    • นายแพทย์อภิไชยย์ สุภโอกาส
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
    • นายแพทย์ทินกร จอมใจ
    • แพทย์หญิงธนพร ขุมทอง

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 395 ครั้ง