สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน” ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม” สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน” ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น.  ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

        นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : forms.gle/iPsKdwWp67LhLBU58  หรือตาม Qr-code ในภาพ

- เริ่มลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 8.30-9.00 น. ณ อาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

- การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

- สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย: อุปกรณ์กันแดดและกันฝน เช่น หมวก เสื้อคลุม ร่ม เป็นต้น

- ในกรณีที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวมาด้วย

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5391-7082

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 635 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา